Rubriky
Akce

soustředění 2023

Termín: od 19. srpna 2023 do 26. srpna 2023

Místo: Sportovně rekreační Areál Ráj Srbsko
Srbsko 32, 294 02 Kněžmost – Srbsko

Cena: 7 900,-Kč

záloha 4 000,- Kč do 20. května 2023.
doplatek 3 900,- Kč do 20. června 2023.

Platba: číslo účtu 210 148 33 46 / 2010
zpráva pro příjemce jméno + VS 011

příspěvek Aktivní městowww.aktivnimesto.cz

Městská část Praha 5 a 6 vyhlásila projektovou výzvu „Letní tábory s Pětkou“ a „Šestka táborová“. Rádi bychom Vás v této souvislosti o možnosti zapojit Vaše aktivity k tomu to příspěvku. Tento příspěvek mohou čerpat pouze děti s trvalým bydlištěm ze zmíněných Městských částí Prahy 5 a 6.  V rámci tohoto příspěvku opět podpoří radnice MČ Praha 5 a 6 své děti finančním příspěvkem na tábory, příměstské tábory, sportovní soustředění a kempy. 

Výše příspěvku je v tomto roce 800 Kč na jedno dítě do 18 let na obou městských částí. Program bude probíhat do 31. srpna 2023nebo do vyčerpání alokovaných prostředků. Své aktivity můžete přiřadit k příspěvku již od dnešního dne. Celkem je k dispozici přes milion korun po Prahu 5 a přes 2,5 milionu pro Prahu 6. 

 Aktivity, na něž lze příspěvek uplatnit, jsou následující: 

  • pobytový tábor, nebo; 
  • tábor s denním programem (tzv. příměstský tábor), nebo; 
  • sportovní, pohybová, vzdělávací, kulturní (hudební, výtvarná, taneční aj.), jazyková, dovednostní/rukodělná a obdobně zaměřená aktivita nebo soustředění organizované poskytovatelem volnočasových aktivit pro děti a mládež nebo školským zařízením vymezeným dle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů;
  • vždy v trvání minimálně 4 po sobě následujících dní;
  • a zároveň realizovaných v termínu od 30.06.2023 do 03.09.2023.