O nás

Volejbalový klub Španielka Řepy byl založen v roce 1999. Za dobu své existence sklidil několik úspěchů. V roce 2018 si klub prošel zásadní změnou vedení klubu a v roce 2021 došlo z personálních důvodů ke zeštíhlení oddílu a navázání užší spolupráce s VK Lvi Praha a nyní ve skoro rodinných podmínkách poskytuje cca 50 členkám možnosti volejbalového rozvoje. Za úspěchy a oceněními stojí přístup, kvalifikovanost i obětavost trenérů a asistentů. Fungování klubu se opírá o podporu MČ Praha 17 – Řepy, vedení ZŠ Jana Wericha.

Dívky mohou začínat od družstva přípravek, do kterého mohou chodit od 8 let, nejšikovnější z nich pravidelně hrají pražské soutěže v minivolejbale.
Dalším stupněm je družstvo mladších žákyň, které pravidelně hraje nejvyšší pražské soutěže, účastní se republikové soutěže a pravidelně se účastní mezinárodních turnajů.
V družstvech starších žákyň dívky hrají ve své kategorii pražskou soutěž, dále hrají pražský přebor s družstvy kadetek pro získání herní praxe, účastní republikové soutěže, kde mají možnost srovnání s nejlepšími družstvy a také se účastní mezinárodních turnajů.
Družstvo kadetek hraje pražskou soutěž, účastní se různých turnajů včetně mezinárodních.

Do roku 2021 náš klub hrál extraligu juniorek a 1. ligu kadetek, ale s ohledem na nedostatek trenérů jsme jednali s několika zájemci o možnosti převzetí celého týmu juniorek včetně extraligové soutěže a rovněž 1. ligy kadetek včetně několika hráček. Po několika jednáních jsme se rozhodli pro předání klubu Lvi Praha, kde předpokládáme další rozvoj soutěží a „našich“ původních hráček a navázání vzájemné spolupráce do budoucnosti.

Cílem našeho klubu není jenom výchova a příprava volejbalistek k metám nejvyšším, ale i sportovní uplatnění pro co nejširší část veřejnosti.