O nás

Volejbalový klub Španielka Řepy byl založen v roce 1999. Za dobu své existence sklidil několik úspěchů. V roce 2018 si klub prošel zásadní změnou vedení klubu a nyní ve skoro rodinných podmínkách poskytuje cca 100 členkám možnosti volejbalového rozvoje. Za úspěchy a oceněními stojí přístup, kvalifikovanost i obětavost trenérů a asistentů. Fungování klubu se opírá o podporu MČ Praha 17 – Řepy, vedení ZŠ Jana Wericha a ZŠ T. G. Masaryka.

Dívky mohou začínat od družstva přípravek, do kterého mohou chodit od 8 let, nejšikovnější z nich pravidelně hrají pražské soutěže v minivolejbale.
Dalším stupněm je družstvo mladších žákyň, které pravidelně hraje nejvyšší pražské soutěže, účastní se republikové soutěže a pravidelně se účastní mezinárodních turnajů.
V družstvech starších žákyň dívky hrají ve své kategorii nejvyšší pražskou soutěž, dále hrají pražský přebor s družstvy kadetek pro získání herní praxe, účastní republikové soutěže, kde mají možnost srovnání s nejlepšími družstvy a také se účastní mezinárodních turnajů.
V kadetské kategorii mohou dívky hrát buď republikovou soutěž na úrovni 1. ligy a nebo pražskou soutěž, podle jejich výkonnosti.
V juniorské kategorii hrají dívky extraligu nejvyšší republikovou soutěž s nejlepšími týmu. Prostřednictvím extraligové soutěže mají možnost nakouknout do vrcholového sportu, který je vstupní branou i do reprezentaci ČR.

Cílem našeho klubu není jenom výchova a příprava volejbalistek k metám nejvyšším, ale i sportovní uplatnění pro co nejširší část veřejnosti.